تبلیغات
سربازامام زمان(عج) - السلام علیکم ائمه البقیع
 
سربازامام زمان(عج)
عشق به الله
دوشنبه 30 شهریور 1394 :: نویسنده : سیدمجید جوادی
چهل حدیث نورانی از امام محمد باقر علیه السلام

1- چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، كه بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا كسی كه برای امری از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چیز سفارش می كنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مكن ، اگر به تو خیانت كردند خیانت مكن ، اگر تكذیبت كردند خشمگین مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بیتابی مكن .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)

لطفا به ادامه مطلب بروید...

3- سخن نیك را از هر كسی ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گیرید .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (170)

4- چیزی با چیزی نیامیخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

5- نهایت كمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

6- سه چیز از خصلتهای نیك دنیا و آخرت است : از كسی كه به تو ستم كرده است گذشت كنی ، به كسی كه از تو بریده است بپیوندی ، و هنگامی كه با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری كنی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از یكدیگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندی كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

9- هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

10- هر كه خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

11- هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

12- از سستی و بی قراری بپرهیز ، كه این دو ، كلید هر بدی می باشند ، كسی كه سستی كند ، حقی را ادا نكند ، و كسی كه بی قرار شود ، بر حق صبر نكند . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

13- پیوند با خویشان ، عملها را پاكیزه می نماید ، اموال را افزایش می دهد ، بلا را دور می كند ، حسا آخرت را آسان می نماید ، و مرگ را به تاخیر می اندازد . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 71، ص (111)

14- بهترین چیزی را كه دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنانكه سفر كرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنانكه طبیب مریض را پرهیز می دهد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهیزكاری و كوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به كسی كه شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیك باشد یا بد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (179)

17- غیبت آن است كه درباره برادرت چیزی را بگویی كه خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . و بهتان آن است كه عیبی را كه در برادرت نیست ، به او ببندی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضی بودن به نشستن در جایی است كه كمتر از شانش باشد ، و اینكه به هر كس رسیدی سلام كنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترك كنی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

20- برترین عبادت ، پاكی شكم و پاكدامنی است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی كه در دنیا به آنها داده است ، دقت و باریك بینی می كند . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 7 ، ص (267)

22- آن كه از شما به دیگری علم بیاموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بیشتر می باشد . 
كافی ، ج 1 ، ص (35)

23- هر كه علم و دانش را جوید برای آنكه به علما فخر فروشی كند ، یا با نابخردان بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل كسی را كه در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی كند ، دوست دارد .
كافی ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است كه دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند : ستمكاری ، ازخویشان بریدن ، و قسم دروغ كه نبرد با خداست .
كافی ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نكند ، جز اینكه حاجتش را بر آورد . 
كافی ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد كه بسیار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا آن ، ساعتی است كه درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزیها در آن تقسیم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده شود .
كافی ، ج 2 ، ص (478)

28- دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیكترین و سریعترین دعا به اجابت است . 
كافی ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی كه در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی كه از ترس خدا گریان شود ، و چشمی كه از محرمات الهی و گناهان بسته شود .
كافی ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حریص به دنیا مانند كرم ابریشم است كه هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشكل تر می كند ، تا اینكه از غم و اندوه بمیرد .
كافی ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسیار خوب است نیكی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیكی ها . 
كافی ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاك و بی گناه از یكدیگر جدا می شوند . 
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 73، ص (20)

33- از دشمنی بپرهیزید ، زیرا فكر را مشغول كرده و مایه نفاق می گردد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)

34- هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشكی كه در تاریكی شب از ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست . 
كافی ، ج 2 ، ص (482)

35- هر كه بر خدا توكل كند ، مغلوب نمی شود ، و هر كه از گناه به خدا پناه برد ، شكست نمی خورد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (151)

36- افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینكه شكر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی كند ، و به او گمان بد نمی برد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

39- هیچ كس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینكه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

40- سه چیز پشت انسان را می شكند : مردی كه عمل خویش را زیاد شمارد ، گناهانش را فراموش كند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 69، ص (314)

منبع=سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر(عج)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 16 شهریور 1396 11:49 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more
enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Outstanding work!
جمعه 2 تیر 1396 02:43 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:40 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on السلام. Regards
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:59 ب.ظ
Everyone loves it whenever people get together and share ideas.
Great blog, continue the good work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام بر دوستان وخوانندگان عزیز این وبلاگ

لطفا لطفا لطفا برای حل مشکلات وگرفتاریها وشفای همه مریضها بخصوص خوانندگان این وبلاگ وخانوادهاشون ومن حقیر وخانواده ام وازهمه مهمتر برای سلامتی وفرج مولامون صاحب الزمان مهدی حجت ابن الحسن العسکری(عج) یک استغفار از طرف همه مون و یک صلوات بفرستید(باورکنید دعای باهم وبرای هم ودست جمعی زودتر به اجابت میرسه ان شاءالله.باتشکر ************************* بِسمِ اللّه‏ِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ ***اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبِّی‌وَ اَتُوبُ‌ اِلَیْه ***اَللَّهٌُمَّ صَلِّ عَلَی‌مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد ***اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج*** اَللَّهٌُمَّ صَلِّ عَلَی‌مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد

مدیر وبلاگ : سیدمجید جوادی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

دانشنامه عاشورا