تبلیغات
سربازامام زمان(عج) - نگاهی به سیره امام صادق علیه السلام
 
سربازامام زمان(عج)
عشق به الله
كار و تلاش و دستگیری از مستمندان

امام صادق علیه السلام نه تنها دیگران را دعوت به كار و تلاش می كرد، بلكه خود نیز با وجود مجالس درس و مناظرات و ... در روزهای داغ تابستان، در مزرعه اش كار می كرد. یكی از یاران حضرت می گوید: آن حضرت را در باغش دیدم، پیراهن زبر و خشن بر تن و بیل در دست، باغ را آبیاری می كرد و عرق از سر و صورتش می ریخت، گفتم: اجازه دهید من كار كنم. فرمود: من كسی را دارم كه این كارها را بكند ولی دوست دارم مرد در راه به دست آوردن روزی حلال از گرمی آفتاب آزار ببیند و خداوند ببیند كه من در پی روزی حلال هستم. (1) 
حضرت در تجارت نیز چنین بود و بر رضایت خداوند تاكید داشت. لذا وقتی كار پرداز او كه با سرمایه امام برای تجارت به مصر رفت و با سودی كلان برگشت، امام از او پرسید: این همه سود را چگونه به دست آورده ای؟ او گفت: چون مردم نیازمند كالای ما بودند، ما هم به قیمت گزاف فروختیم. امام فرمود: سبحان الله! 
علیه مسلمانان هم پیمان شدید كه كالایتان را جز در برابر هر دینار سرمایه یك دینار سود نفروشید! امام اصل سرمایه را برداشت و سودش را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف! چكاچك شمشیرها از كسب روزی حلال آسان تر است. (2) 
حقیقت این است كه امام در نهایت علاقه به كار و تلاش، هرگز فریفته درخشش درهم و دینار نمی شد و می دانست كه بهترین كار از نظر خداوند تقسیم دارایی خود با نیازمندان است، حقیقتی كه ما هرگز از عمق جان بدان ایمان عملی نداشته و نداریم. امام خود درباره باغش می فرمود: وقتی خرماها می رسد، می گویم دیوارها را بشكافند تا مردم وارد شوند و بخورند. همچنین می گویم ده ظرف خرما كه بر سر هر یك ده نفر بتوانند بنشینند، آماده سازند تا وقتی ده نفر خوردند، ده نفر دیگر بیایند و هر یك، یك مد خرما بخورند. آنگاه می خواهم برای تمام همسایگان باغ (پیرمرد، پیرزن، مریض، كودك و هر كس دیگر كه توان آمدن به باغ را نداشته) یك مد خرما ببرند. پس مزد باغبان و كارگران و ... را می دهم و باقی مانده محصول را به مدینه آورده بین نیازمندان تقسیم می كنم و دست آخر از محصول چهار هزار دیناری، چهارصد درهم برایم می ماند. (3) 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود...

ساده زیستی و همرنگی با مردم 
امام همانند مردم معمولی لباس می پوشید و در زندگی رعایت اقتصاد را می كرد. می فرمود: بهترین لباس در هر زمان، لباس معمول همان زمان است. لذا (4) گاه لباس نو و گاه لباس وصله دار بر تن می كرد. لذا وقتی سفیان ثوری به وی اعتراض می كرد كه: پدرت علی لباسی چنین گرانبها نمی پوشید، فرمود: زمان علی علیه السلام زمان فقر و اكنون زمان غنا و فراوانی است و پوشیدن آن لباس در این زمان، لباس شهرت است و حرام ... پس آستین خود را بالا زد و لباس زیر را كه خشن بود، نشان داد و فرمود: لباس زیر را برای خدا و لباس نو را برای شما پوشیده ام. (5) 
با این همه حضرت همگام و همسان با مردم بود و اجازه نمی داد، امتیازی برای وی و خانواده اش در نظر گرفته شود. و این ویژگی هنگام بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی بیشتر بروز می یافت. از جمله در سالی كه گندم در مدینه نایاب شد، دستور داد گندم های موجود در خانه را بفروشند و از همان، نان مخلوط از آرد جو و گندم كه خوراك بقیه مردم بود، تهیه كنند و فرمود: «فان الله یعلم انی واجدان اطعمهم الحنطه علی وجهها ولكنی احب ان یرانی الله قد احسنت تقدیر المعیشه.» 
(6) خدا می داند كه می توانم به بهترین صورت نان گندم خانواده ام را تهیه كنم؛ اما دوست دارم خداوند مرا در حال برنامه ریزی صحیح زندگی ببیند. 

شجاعت
امام صادق علیه السلام در برابر ستمگران از هر طایفه و رتبه ای به سختی می ایستاد و این شهامت را داشت كه سخن حق را به زبان آورد و اقدام حق طلبانه را انجام دهد، هر چند با عكس العمل تندی رو به رو شود. لذا وقتی منصور از او پرسید: چرا خداوند مگس را خلق كرد؟ فرمود: تا جباران را خوار كند. و به این ترتیب منصور را متوجه قدرت الهی كرد. (7) و آنگاه كه فرماندار مدینه در حضور بنی هاشم در خطبه های نماز به علی علیه السلام دشنام داد، امام چنان پاسخی كوبنده داد كه فرماندار خطبه را ناتمام گذاشت و به سوی خانه اش راهی شد. (8) 

همزیستی و مدارا با مسلمانان 
امام صادق علیه السلام شیعیان را به همزیستی با اهل تسنن دعوت می كرد تا به این طریق هم شیعیان از جامعه اكثریت منزوی نشوند و هم بتوان احكام و اصول شیعی را با ملاطفت به آنان منتقل كرد. از این روی در مدار حق با مسامحه با آنان رفتار می شد، اما این سهل گرفتن هرگز به معنای زیر پای گذاشتن اصول نبود و آن جا كه مسئله اصولی در میان بود، حضرت هرگز تسلیم نمی شد. از جمله در یكی از سفرها، امام صادق علیه السلام به حیره (میان كوفه و بصره) آمد. در آن جا منصور دوانیقی به خاطر ختنه فرزندش جمعی را به مهمانی دعوت كرده بود.
امام نیز ناگزیر در آن مجلس حاضر شد. وقتی كه سفره غذا را انداختند، هنگام صرف غذا، یكی از حاضران آب خواست ولی به جای آن، شراب آوردند، وقتی ظرف شراب را به او دادند، امام بی درنگ برخاست و مجلس را ترك كرد و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ملعون مَن جلس علی مائده یشرب علیها الخمر» (9) ؛ ملعون است كسی كه در كنار سفره ای بنشیند كه در آن سفره شراب نوشیده شود.

امام حتی در مجالس عمومی خلیفه نیز حاضر نمی شد؛ زیرا حكومت را غاصب می دانست و حاضر نبود با پای خود بدان جا برود، زیرا با این كار از ناحق بودن آنان، چشم پوشی می شد و تنها زمانی كه اجبار بود به خاطر مصالح اهم به آنجا می رفت؛ لذا منصور ضمن نامه ای به وی نوشت: چرا تو به اطراف ما مانند سایر مردم نمی آیی؟ امام در پاسخ نوشت: نزد ما چیزی نیست كه به خاطر آن از تو بترسیم و بیاییم، نزد تو در مورد آخرتت چیزی نیست كه به آن امیدوار باشیم. تو نعمتی نداری كه بیاییم و به خاطر آن به تو تبریك بگوییم و آنچه كه اكنون داری آن را بلا و عذاب نمی دانی تا بیاییم و تسلیت بگوییم. منصور نوشت: بیا تا ما را نصیحت كنی. 
امام نیز نوشت: كسی كه آخرت را بخواهد، با تو همنشین نمی شود و كسی كه دنیا را بخواهد، به خاطر دنیای خود تو را نصیحت نمی كند. (10) 

علم امام صادق علیه السلام و اقدامات وی 
آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق علیه السلام ویژگی خاصی بخشیده، استفاده از علم بی كران امامت، تربیت دانش طلبان و بنیان گذاری فكری و علمی مذهب تشیع است. در این باره چهار موضوع قابل توجه است: 
الف- دانش امام. 
ب- ویژگی های عصر آن حضرت كه منجر به حركت علمی و پایه ریزی نهضت علمی شد. 
ج- اولویت ها در نهضت علمی. 
د- شیوه ها و اهداف و نتایج این نهضت علمی. 

الف- دانش امام 
شیخ مفید می نویسد: آن قدر مردم از دانش حضرت نقل كرده اند كه به تمام شهرها منتشر شده و كران تا كران جهان را فرا گرفته است و از احدی از علمای اهل بیت علیهم السلام این مقدار احادیث نقل نشده است به این اندازه كه از آن حضرت نقل شده. اصحاب حدیث، راویان آن حضرت را با اختلاف آرا و مذاهبشان گرد آورده و عددشان به چهار هزار تن رسیده و آن قدر نشانه های آشكار بر امامت آن حضرت ظاهر شده كه دلها را روشن و زبان مخالفان را از ایراد شبهه لال كرده است. (11) 
سید مؤمن شافعی نیز می نویسد: مناقب آن حضرت بسیار است تا آنجا كه شمارشگر حساب ناتوان است از آن. (12) 
ابوحنیفه می گفت: من هرگز فقیه تر از جعفر بن محمد ندیده ام و او حتما داناترین امت اسلامی است. (13) 
حسن بن زیاد می گوید: از ابوحنیفه پرسیدم: به نظر تو چه كسی در فقه سرآمد است؟ گفت: جعفر بن محمد. روزی منصور دوانیقی به من گفت: مردم توجه زیادی به جعفر بن محمد پیدا كرده اند و سیل جمعیت به سوی او سرازیر شده است. پرسش هایی دشوار آماده كن و پاسخ هایش را بخواه تا او از چشم مسلمانان بیفتد. من چهل مسئله دشوار آماده كردم. هنگامی كه وارد مجلس شدم، دیدم امام در سمت راست منصور نشسته است. سلام كردم و نشستم. منصور از من خواست سوالاتم را بپرسم. من یك یك سؤال می كردم و حضرت در جواب می فرمود: در مورد این مسئله، نظر شما چنین و اهل مدینه چنان است و فتوای خود را نیز می گفتند كه گاه موافق و گاه مخالف ما بود. (14) 

ب- ویژگی های عصر آن حضرت 
عصر امام صادق علیه السلام همزمان با دو حكومت مروانی و عباسی بود كه انواع تضییق ها و فشارها بر آن حضرت وارد می شد، بارها او را بدون آن كه جرمی مرتكب شود، به تبعید می بردند. از جمله یكبار به همراه پدرش به شام و بار دیگر در عصر عباسی به عراق رفت. یكبار در زمان سفاح به حیره و چند بار در زمان منصور به حیره، كوفه و بغداد رفت. 
با این بیان، این تحلیل كه حكومتگران به دلیل نزاع های خود، فرصت آزار امام را نداشتند و حضرت در یك فضای آرام به تاسیس نهضت علمی پرداخت، به صورت مطلق پذیرفتنی نیست، بلكه امام با وجود آزارهای موسمی اموی و عباسی از هر نوع فرصتی استفاده می كرد تا نهضت علمی خود را به راه اندازد و دلیل عمده رویكرد حضرت، بسته بودن راه های دیگر بود. چنانچه امام از ناچاری عمدا رو به تقیه می آورد. زیرا خلفا در صدد بودند با كوچك ترین بهانه ای حضرت را از سر راه خود بردارند. لذا منصور می گفت: «هذا الشجی معترض فی الحلق »؛ جعفر بن محمد مثل استخوانی در گلو است كه نه می توان فرو برد و نه می توان بیرون افكند. بر همین اساس خلفا در صدد بودند ولو به صورت توطئه، حضرت را گرفتار و در نهایت شهید كنند. حكایت زیر دلیل این مدعی است: 
جعفر بن محمد بن اشعث از اهل تسنن و دشمنان اهل بیت علیهم السلام به صفوان بن یحیی گفت: آیا می دانی با این كه در میان خاندان ما هیچ نام و اثری از شیعه نبود من چگونه شیعه شدم؟ ... منصور دوانیقی روزی به پدرم محمد بن اشعث گفت: ای محمد! یك نفر مرد دانشمند و با هوش برای من پیدا كن كه ماموریت خطیری به او بتوانم واگذار كنم. پدرم ابن مهاجر (دایی مرا) معرفی كرد. 

منصور به او گفت: این پول را بگیر و به مدینه نزد عبدالله بن حسن و جماعتی از خاندان او از جمله جعفر بن محمد (امام صادق علیه السلام) برو و به هر یك مقداری پول بده و بگو: من مردی غریب از اهل خراسان هستم كه گروهی از شیعیان شما در خراسان این پول را داده اند كه به شما بدهم مشروط بر این كه چنین و چنان (قیام علیه حكومت) كنید و ما از شما پشتیبانی می كنیم. وقتی پول را گرفتند، بگو: چون من واسطه پول رساندن هستم، با دستخط خود، قبض رسید بنویسید و به من بدهید. ابن مهاجر به مدینه آمد و بعد از مدتی نزد منصور برگشت. آن موقع پدرم هم نزد منصور بود. منصور به ابن مهاجر گفت: تعریف كن چه خبر؟ ابن مهاجر گفت: پول ها را به مدینه بردم و به هر یك از خاندان مبلغی دادم و قبض رسید از دستخط خودشان گرفتم غیر از جعفر بن محمد (امام صادق عله السلام) كه من سراغش را گرفتم. او در مسجد مشغول نماز بود. پشت سرش نشستم او تند نمازش را به پایان برد و بی آن كه من سخنی بگویم به من گفت: ای مرد! از خدا بترس و خاندان رسالت را فریب نده كه آنها سابقه نزدیكی با دولت بنی مروان دارند و همه (بر اثر ظلم) نیازمندند. 
من پرسیدم: منظورتان چیست؟ آن حضرت سرش را نزدیك گوشم آورد و آنچه بین من و تو بود، باز گفت. مثل این كه او سومین نفر ما بود.
منصور گفت: «یابن مهاجر اعلم انه لیس من اهل بیت نبوة الا وفیه محدث و ان جعفر بن محمد محدثنا»؛ ای پسر مهاجر، بدان كه هیچ خاندان نبوتی نیست مگر این كه در میان آنها محدثی (فرشته ای از طرف خدا كه با او تماس دارد و اخبار را به او خبر می دهد.) هست و محدث خاندان ما جعفر بن محمد علیه السلام است. 
فرزند محمد بن اشعث می گوید: پدرم گفت: همین(اقرار دشمن) باعث شد كه ما به تشیع روی آوریم. (15) 
آری این همه نشان از اختناق و فشاری دارد كه مانع از هر نوع اقدام علیه حكومت وقت می شد، لذا امام به سوی تنها راه ممكن كه همان ادامه مسیر پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام بود، روی آورد و از در دانش و علم وارد شد. 

ج- اولویت ها در نهضت علمی 
حال باید توضیح داد كه در این مسیر حضرت، چه چیزی محتوای این نهضت علمی را تعیین می كرد؟ 
حقیقت این است كه جریان نفاق، خطرناك ترین انحرافی است كه از زمان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله شروع شده و در آیات مختلفی بدان اشاره شده است، مانند آیات 7 و 8 سوره منافقین. این حركت هر چند در زمان پیامبر نتوانست در صحنه اجتماعی بروز یابد، اما از اولین لحظات رحلت، تمام هجمه های منافقان به یكباره بر سر اهل بیت علیهم السلام فرو ریخت. لذا مرحوم علامه طباطبایی می نویسد: 
هنگامی كه خلافت از اهل بیت علیهم السلام گرفته شد، مردم روی این جریان از آنها روی گردان شدند و اهل بیت علیهم السلام در ردیف اشخاص عادی بلكه به خاطر سیاست دولت وقت، مطرود از جامعه شناخته شدند و در نتیجه مسلمان ها از اهل بیت علیهم السلام دور افتادند و از تربیت علمی و عملی آنان محروم شدند. البته امویان به این هم بسنده نكردند و با نصب علمای سفارشی خود، كوشیدند از مطرح شدن ائمه اطهار علیهم السلام از این طریق نیز جلوگیری كنند. چنانچه معاویه رسما اعلام كرد: كسی كه علم و دانش قرآن نزد اوست، عبدالله بن سلام است و در زمان عبدالملك اعلام شد: كسی جز عطا حق فتوا ندارد و اگر او نبود، عبدالله بن نجیع فتوا دهد،از سوی دیگر مردم از تفسیر قرآن نیز چون علم اهل بیت علیهم السلام محروم ماندند با داستان های یهود و نصاری آمیخته شد و نوعی فرهنگ التقاطی در گذر ایام شكل گرفت. رفته رفته كه قیام های شیعی اوج گرفت و گاه فضاهای سیاسی به دلایلی باز شد، دو نظریه قیام مسلحانه و نهضت فرهنگی در اذهان مطرح شد. چون قیام های مسلحانه به دلیل اقتدار حكام اموی و عباسی عموما با شكست رو به رو می شد، نهضت امام صادق علیه السلام به سوی حركتی علمی می توانست سوق پیدا كند تا از این گذر علاوه بر پایان دادن به ركود و سكوت مرگبار فرهنگی، اختلاط و التقاط مذهبی و دینی و فرهنگی نیز زدوده شود. لذا اولویت در نهضت امام بر ترویج و شكوفایی فرهنگ دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات و رفع التقاط شكل گرفت. 

د- شیوه ها و اهداف نهضت علمی و فرهنگی 
1- تربیت راویان
از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طولانی توسط حكام اموی، احساس نیاز شدید به نقل روایات و سخن پیامبر اكرم، امیرمومنان علیه السلام، امام صادق علیه السلام را وامی داشت به تربیت راویان در ابعاد مختلف آن روی آورد. لذا اینك از آن امام در هر زمینه ای روایت وجود دارد. 
آری، راویان با فراگرفتن هزاران حدیث در علومی چون تفسیر، فقه، تاریخ، مواعظ، اخلاق، كلام، طب، شیمی و ... سدی در برابر انحرافات ایجاد كردند. امام صادق علیه السلام می فرمود: ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت كرده است. پس آنها را از من روایت كنید. (16) 
محمد بن مسلم هم شانزده هزار حدیث از حضرت فرا گرفت. (17) و حسن بن علی وشا می گفت: من در مسجد كوفه نهصد شیخ را دیدم كه همه می گفتند: جعفر بن محمد برایم چنین گفت. (18) 
این حجم گسترده از راویان در واقع، كمبود روایت از منبع بی پایان امامت را در طی دوره های مختلف توانست جبران كند و از این حیث امام به موفقیت لازم دست یافت. 
آری، روایت از این امام منحصر به شیعه نشد و اهل تسنن نیز روایات فراوانی در كتب خود آوردند. ابن عقده و شیخ طوسی در كتاب رجال و محقق حلی در المعتبر و دیگران آماری داده اند كه مجموعا راویان از امام به چهار هزار نفر می رسند و اكثر اصول اربعماءئه از امام صادق علیه السلام است و همچنین اصول چهارصدگانه اساسی كتب اربعه شیعه (كافی، من لایحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار)را تشكیل دادند. 

2- تربیت مبلغان و مناظره كنندگان 
علاوه بر ایجاد خزائن اطلاعات (راویان) كه منابع خبری موثق تلقی می شدند، حضرت به ایجاد شبكه ای از شاگردان ویژه همت گمارد تا به دومین هدف خود یعنی زدودن اختلاط و التقاط همت گمارند و شبهات را از چهره دین بزدایند. هشام بن حكم، هشام بن سالم، قیس، مؤمن الطاق، محمد بن نعمان، حمران بن اعین و ... از این دست شاگردان مبلغ هستند. برای نمونه، مناظره ای از صدها مناظره را با هم می خوانیم: 
هشام بن سالم می گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودیم كه مردی از شامیان وارد شد و به امر امام نشست. امام پرسید: چه می خواهی؟ 
گفت: به من گفته اند شما داناترین مردم هستید، می خواهم چند سؤال بكنم. امام پرسید: درباره چه چیز؟ 
گفت: در قرآن، از حروف مقطعه و از سكون و رفع و نصب و جر آن. 
امام فرمود: ای حمران! تو جواب بده. او گفت: من می خواهم با خودتان سخن بگویم. امام فرمود: اگر بر او پیروز شدی، بر من غلبه كرده ای! مرد شامی آن قدر از حمران سؤال كرد و جواب شنید كه خود خسته شد و در جواب امام كه: خوب چه شد؟ گفت: مرد توانایی است. هر چه پرسیدم، جواب داد. آنگاه به توصیه امام حمران سوالی پرسید و مرد شامی در جواب آن درمانده شد. آنگاه خطاب به حضرت گفت: در نحو و ادبیات می خواهم با شما سخن بگویم. حضرت از ابان خواست با او بحث كند و باز آن مرد ناتوان شد. تقاضای مباحثه در فقه كرد كه امام زرارة بن اعین را به وی معرفی كرد. در علم كلام، مؤمن الطاق، در استطاعت، حمزة بن محمد، در توحید، هشام بن سالم و در امامت، هشام بن حكم را معرفی كردند و او مغلوب همه شد. 

امام چنان خندید كه دندان هایش معلوم شد. مرد شامی گفت: گویا خواستی به من بفهمانی در میان شیعیانت چنین مردمی هستند. امام پاسخ داد. بلی! و در نهایت او نیز در جرگه شیعیان داخل شد. (19) 

3- برخورد با انحرافات ویژه 
امام علاوه بر آن دو حركت اصولی، برای رفع انحرافات ویژه نیز می كوشید، مانند آنچه از مرام ابوحنیفه در عراق گریبان شیعیان را گرفته بود، یعنی مذهب قیاس. 
چون در عراق تعداد زیادی از شیعیان نیز زندگی می كردند و با سنی ها از حیث فرهنگی و اجتماعی تا حدودی در آمیخته بودند، لذا احتمال تاثیرپذیری از قیاس وجود داشت. یعنی یك آفت درونی كه می توانست شیعیان را تهدیدكند، لذا امام در محو مبانی مذهب قیاس و استحسان تلاش كرد. 
مبارزه با برداشت های جاهلانه و قرائت های سلیقه ای از دین نیز در مكتب امام جایگاه ویژه ای داشت و حضرت علاوه بر حركت كلی و مسیر اصلی، به صورت موردی با این انحرافات مبارزه می كرد. از جمله آنها حكایت معروفی است كه با هم می خوانیم: 
حضرت مردی را دید كه قیافه ای جذاب داشت و نزد مردم به تقوا مشهور بود. او دو عدد نان از دكان نانوایی دزدید و به سرعت زیرجامه اش مخفی كرد و بعد هم دو عدد انار از میوه فروشی سرقت كرد و به راه افتاد. وقتی به مریضی مستمند رسید، آنها را به او داد. امام صادق علیه السلام شگفت زده نزد او رفت و گفت: چه می كنی؟ او پاسخ داد: دو عدد نان و دو عدد انار برداشتم. پس چهار خطا كردم و خدا می فرماید: (من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها)؛ هر كس كار بدی بكند كیفر نمی بیند مگر مثل آن را. پس من چهار گناه دارم. 
از طرف دیگر چون خدا می فرماید: (من جاء بالحسنه فله عشرا مثالها)؛ هر كس یك كار نیك انجام دهد، برایش ده برابر ثواب هست. و من چون آن چهار چیز (دو نان و دو انار) را به فقیر دادم، پس چهل حسنه دارم كه اگر چهار گناه از آن كم كنم، 36حسنه برایم می ماند! 
امام در برابر این برداشت و قرائت ناصواب كه بر عدم درك و احاطه كامل به مبانی فهم آیات بنا شده بود، پاسخ داد كه (انما یتقبل الله من المتقین)؛ خداوند كار نیك را از متقین قبول دارد. یعنی اگر اصل عمل نامشروع شد، ثوابی بر آن نمی تواند مترتب باشد.

آری، دوری از منبع وحی و اخبار اهل بیت رسالت، سبب شد مردانی پای به عرصه گذارند و ادعای فضل كنند كه هرگز مبانی فكری قرآن و دین را به خوبی نفهمیده اند و از این روی همواره، خود و پیروانشان را به راه خطا رهنمون می شوند. 
(20) 

پی نوشت ها:

1- بحارالانوار، ج 47، ص 56.

2- همان، ص 59/ «سبحان الله تحلفون علی قوم الا تبیعونهم الا بربح الدینار دینارا ... ثم قال: یا مصادف! مجالده السیوف اهون من طلب الحلال.»

3- وسایل الشیعه، ج 16، ص 488.

4- بحارالانوار، ج 47، ص 54.

5- اعیان الشیعه، ج 1، ص 660. 6- همان، ص 59.

7- تهذیب الكمال، ج 5، ص 92، (یا ابا عبدالله لم خلق الله الذباب، فقال: لیذل به الجبابره)

8- وسایل الشیعه، ج 16، ص 423.

9- فروع كافی، ج 6، ص 268.

10- مستدرك الوسایل، ج 2، ص 438.

11- ارشاد مفید، ص 254.

12- منتهی الآمال، ج 2، ص 139.

13- الامام الصادق و ابوزهره، ص 224/ جامع المسانید، ص 222. 14- منتهی الآمال، ج 2، ص 140.

15- اصول كافی، ج 1، ص 475.

16- رجال نجاشی، ج 1، ص 78 و79/ معجم رجال الحدیث، ج 1، ش 28.

17- رجال كشی، ج 1، ص 386.

18- همان، ص 138 و139.

19- بحارالانوار، ج 47، ص 408.

20- وسایل الشیعه، ج 2، ص 57.

منبع=سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)
http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5852
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 3 تیر 1398 01:18 ق.ظ

You have made your point.
we like it safe cheap cialis cialis prezzo al pubblico order a sample of cialis prezzo di cialis in bulgaria buy name brand cialis on line generic cialis at walmart where do you buy cialis cipla cialis online canadian cialis legalidad de comprar cialis
جمعه 31 خرداد 1398 09:42 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis price in bangalore acquisto online cialis cialis taglich cialis authentique suisse cialis 20 mg cialis name brand cheap acheter cialis meilleur pri cialis pills cialis dosage recommendations prezzo di cialis in bulgaria
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:10 ب.ظ

Incredible a lot of very good knowledge.
generic cialis in vietnam non 5 mg cialis generici cialis cost cialis canada generic cialis soft gels order generic cialis online cialis sicuro in linea cialis generico postepay prices on cialis 10 mg acheter cialis kamagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:46 ب.ظ

Cheers. I enjoy this.
where to buy cialis in ontario enter site very cheap cialis price cialis best india cialis 100mg cost tarif cialis france generic cialis in vietnam click now buy cialis brand cialis vs viagra cialis 5 mg scheda tecnica cialis kaufen
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:43 ق.ظ

Regards. Lots of forum posts.

we like it cialis soft gel walgreens price for cialis cialis daily reviews price cialis wal mart pharmacy cialis generic tadalafil buy cialis generico costo in farmacia cialis enter site 20 mg cialis cost buying brand cialis online cialis generico in farmacia
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:47 ب.ظ

Amazing loads of good material.
wow cialis 20 cialis per paypa cialis efficacit buy cialis sample pack non 5 mg cialis generici recommended site cialis kanada cialis lilly tadalafi cialis cipla best buy cialis pills price each get cheap cialis
شنبه 25 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis kamagra levitra cialis generico postepay cialis patentablauf in deutschland cialis canada on line cialis rezeptfrei 5 mg cialis coupon printable generic cialis levitra viagra cialis levitra miglior cialis generico cialis sans ordonnance
شنبه 25 خرداد 1398 08:19 ق.ظ

Regards. An abundance of postings!

cialis ahumada cialis 5 mg scheda tecnica precios de cialis generico safe dosage for cialis acquisto online cialis cialis preise schweiz dose size of cialis cialis prezzo al pubblico wow look it cialis mexico cialis generika in deutschland kaufen
جمعه 24 خرداد 1398 03:34 ق.ظ

Very good advice. Thanks a lot.
cialis wir preise brand cialis generic fast cialis online tadalafil tablets we choice free trial of cialis order cialis from india where to buy cialis in ontario cialis et insomni generic cialis soft gels cialis rezeptfrei
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:32 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well!
cialis generico milano cialis tablets australia cialis 10mg prix pharmaci price cialis per pill effetti del cialis cialis per paypa cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara cialis pills boards price cialis wal mart pharmacy
شنبه 24 فروردین 1398 10:13 ق.ظ

Very good stuff. Cheers!
canadian viagra canada medications buy online drug store northwest pharmacies prescriptions from canada without canadian mail order pharmacies canadian pharmacies without an rx canadian pharmacys prescription drugs without prior prescription canada medication prices
جمعه 16 آذر 1397 01:37 ب.ظ

Useful facts. Thanks!
cialis tadalafil online cialis arginine interactio cialis generico online acquisto online cialis cialis generic cialis 5 mg para diabeticos order generic cialis online order cialis from india cialis generika cost of cialis cvs
سه شنبه 13 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Good tips. Many thanks!
generic cialis at the pharmacy cialis 05 viagra or cialis cialis kamagra levitra we like it cialis price wow look it cialis mexico precios cialis peru cialis generico cialis efficacit cialis generique
سه شنبه 13 آذر 1397 09:09 ق.ظ

You have made your point!
tadalafil 20 mg how does cialis work cialis coupons cialis uk next day low cost cialis 20mg cost of cialis cvs buy cialis cialis daily reviews usa cialis online no prescription cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 08:42 ق.ظ

Superb info, Cheers!
cialis 5 mg effetti collateral cialis tablets for sale buying cialis on internet cialis generico lilly cialis per paypa safe site to buy cialis online we recommend cialis info cialis para que sirve import cialis click here take cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:07 ق.ظ

Truly many of beneficial material!
cialis coupons prezzo cialis a buon mercato cialis daily reviews tadalafil 5mg interactions for cialis how do cialis pills work cialis pills in singapore estudios de cialis genricos cialis generique buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:57 ب.ظ

Regards, Loads of knowledge.

cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg prix en pharmacie cialis cipla best buy cialis per paypa get cheap cialis safe dosage for cialis 5 mg cialis coupon printable free generic cialis cialis rezeptfrei sterreich how to purchase cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 07:50 ق.ظ

Amazing plenty of excellent material!
acheter cialis meilleur pri how does cialis work cialis vs viagra cialis prezzo al pubblico cialis without a doctor's prescription interactions for cialis buy cialis online legal tarif cialis france cialis official site cialis para que sirve
جمعه 9 آذر 1397 08:30 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis generic availability cialis venta a domicilio cialis 30 day trial coupon we choice cialis pfizer india buy cialis online are there generic cialis online prescriptions cialis buying cialis overnight cialis efficacit how to purchase cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:34 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
ou acheter du cialis pas cher cialis 200 dollar savings card cialis pas cher paris cialis alternative ou trouver cialis sur le net cilas tarif cialis france non 5 mg cialis generici cialis arginine interactio free cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 11:38 ق.ظ

You said it nicely..
cialis name brand cheap usa cialis online cialis generique 5 mg cialis per paypa low dose cialis blood pressure look here cialis order on line cialis side effects 5 mg cialis coupon printable wow look it cialis mexico cialis price thailand
یکشنبه 1 مهر 1397 10:40 ق.ظ

You reported it perfectly.
best canadian pharmacies online reputable canadian prescriptions online cialis canadian pharmacy canadian medications by mail online pharmacies mexico canadian rxlist buy vistagra online safe canadian pharmacies shipping to usa canadianpharmacy pharmacy canada best
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:19 ق.ظ

Reliable tips. Thank you!
venta de cialis canada cialis rezeptfrei sterreich precios de cialis generico cialis tablets preis cialis 20mg schweiz we recommend cheapest cialis order generic cialis online cialis generic viagra or cialis cialis rezeptfrei sterreich
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:40 ب.ظ

Seriously tons of wonderful data.
cialis 20mg preis cf safe site to buy cialis online cialis daily dose generic generico cialis mexico free generic cialis cialis generico in farmacia cialis uk cialis super kamagra cialis in sconto cialis tadalafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:46 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of forum posts.

buy viagra uk online viagra buy cheapest viagra online is buying viagra online safe viagra cheap uk is it legal to buy viagra online from canada viagra no presc cheap online pharmacy no prescription viagra uk buy online how to get viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:23 ق.ظ

Thank you! A good amount of material!

trusted tabled cialis softabs cialis generico postepay cialis alternative cialis for daily use cialis pills in singapore comprar cialis navarr cialis tablets for sale acheter cialis meilleur pri brand cialis generic where cheapest cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:57 ب.ظ

You expressed it fantastically.
cialis online napol cilas ou trouver cialis sur le net buying brand cialis online buy cialis what is cialis cialis uk we recommend cialis info tadalafil 10 mg cialis taglich
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:08 ب.ظ

Kudos, Loads of knowledge!

cialis price in bangalore cialis pills price each cialis en mexico precio cialis generico in farmacia low cost cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali only here cialis pills cialis wir preise look here cialis cheap canada tadalafilo
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 07:07 ب.ظ
Good way of explaining, and good paragraph to take facts about my presentation subject, which i am going
to present in college.
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:47 ب.ظ

Whoa many of wonderful tips.
buying viagra on line buy viagra online rx. buy viagra online uk can you buy viagra without prescriptions viagra buy can you buy viagra without prescriptions buy kamagra viagra buy viagra at walmart pharmacy prices for viagra buying viagra online from canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

سلام بر دوستان وخوانندگان عزیز این وبلاگ

لطفا لطفا لطفا برای حل مشکلات وگرفتاریها وشفای همه مریضها بخصوص خوانندگان این وبلاگ وخانوادهاشون ومن حقیر وخانواده ام وازهمه مهمتر برای سلامتی وفرج مولامون صاحب الزمان مهدی حجت ابن الحسن العسکری(عج) یک استغفار از طرف همه مون و یک صلوات بفرستید(باورکنید دعای باهم وبرای هم ودست جمعی زودتر به اجابت میرسه ان شاءالله.باتشکر ************************* بِسمِ اللّه‏ِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ ***اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبِّی‌وَ اَتُوبُ‌ اِلَیْه ***اَللَّهٌُمَّ صَلِّ عَلَی‌مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد ***اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج*** اَللَّهٌُمَّ صَلِّ عَلَی‌مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد

مدیر وبلاگ : سیدمجید جوادی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

دانشنامه عاشورا