تبلیغات
سربازامام زمان(عج) - نگاهی به سیره امام صادق علیه السلام
 
سربازامام زمان(عج)
عشق به الله
كار و تلاش و دستگیری از مستمندان

امام صادق علیه السلام نه تنها دیگران را دعوت به كار و تلاش می كرد، بلكه خود نیز با وجود مجالس درس و مناظرات و ... در روزهای داغ تابستان، در مزرعه اش كار می كرد. یكی از یاران حضرت می گوید: آن حضرت را در باغش دیدم، پیراهن زبر و خشن بر تن و بیل در دست، باغ را آبیاری می كرد و عرق از سر و صورتش می ریخت، گفتم: اجازه دهید من كار كنم. فرمود: من كسی را دارم كه این كارها را بكند ولی دوست دارم مرد در راه به دست آوردن روزی حلال از گرمی آفتاب آزار ببیند و خداوند ببیند كه من در پی روزی حلال هستم. (1) 
حضرت در تجارت نیز چنین بود و بر رضایت خداوند تاكید داشت. لذا وقتی كار پرداز او كه با سرمایه امام برای تجارت به مصر رفت و با سودی كلان برگشت، امام از او پرسید: این همه سود را چگونه به دست آورده ای؟ او گفت: چون مردم نیازمند كالای ما بودند، ما هم به قیمت گزاف فروختیم. امام فرمود: سبحان الله! 
علیه مسلمانان هم پیمان شدید كه كالایتان را جز در برابر هر دینار سرمایه یك دینار سود نفروشید! امام اصل سرمایه را برداشت و سودش را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف! چكاچك شمشیرها از كسب روزی حلال آسان تر است. (2) 
حقیقت این است كه امام در نهایت علاقه به كار و تلاش، هرگز فریفته درخشش درهم و دینار نمی شد و می دانست كه بهترین كار از نظر خداوند تقسیم دارایی خود با نیازمندان است، حقیقتی كه ما هرگز از عمق جان بدان ایمان عملی نداشته و نداریم. امام خود درباره باغش می فرمود: وقتی خرماها می رسد، می گویم دیوارها را بشكافند تا مردم وارد شوند و بخورند. همچنین می گویم ده ظرف خرما كه بر سر هر یك ده نفر بتوانند بنشینند، آماده سازند تا وقتی ده نفر خوردند، ده نفر دیگر بیایند و هر یك، یك مد خرما بخورند. آنگاه می خواهم برای تمام همسایگان باغ (پیرمرد، پیرزن، مریض، كودك و هر كس دیگر كه توان آمدن به باغ را نداشته) یك مد خرما ببرند. پس مزد باغبان و كارگران و ... را می دهم و باقی مانده محصول را به مدینه آورده بین نیازمندان تقسیم می كنم و دست آخر از محصول چهار هزار دیناری، چهارصد درهم برایم می ماند. (3) 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود...

ساده زیستی و همرنگی با مردم 
امام همانند مردم معمولی لباس می پوشید و در زندگی رعایت اقتصاد را می كرد. می فرمود: بهترین لباس در هر زمان، لباس معمول همان زمان است. لذا (4) گاه لباس نو و گاه لباس وصله دار بر تن می كرد. لذا وقتی سفیان ثوری به وی اعتراض می كرد كه: پدرت علی لباسی چنین گرانبها نمی پوشید، فرمود: زمان علی علیه السلام زمان فقر و اكنون زمان غنا و فراوانی است و پوشیدن آن لباس در این زمان، لباس شهرت است و حرام ... پس آستین خود را بالا زد و لباس زیر را كه خشن بود، نشان داد و فرمود: لباس زیر را برای خدا و لباس نو را برای شما پوشیده ام. (5) 
با این همه حضرت همگام و همسان با مردم بود و اجازه نمی داد، امتیازی برای وی و خانواده اش در نظر گرفته شود. و این ویژگی هنگام بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی بیشتر بروز می یافت. از جمله در سالی كه گندم در مدینه نایاب شد، دستور داد گندم های موجود در خانه را بفروشند و از همان، نان مخلوط از آرد جو و گندم كه خوراك بقیه مردم بود، تهیه كنند و فرمود: «فان الله یعلم انی واجدان اطعمهم الحنطه علی وجهها ولكنی احب ان یرانی الله قد احسنت تقدیر المعیشه.» 
(6) خدا می داند كه می توانم به بهترین صورت نان گندم خانواده ام را تهیه كنم؛ اما دوست دارم خداوند مرا در حال برنامه ریزی صحیح زندگی ببیند. 

شجاعت
امام صادق علیه السلام در برابر ستمگران از هر طایفه و رتبه ای به سختی می ایستاد و این شهامت را داشت كه سخن حق را به زبان آورد و اقدام حق طلبانه را انجام دهد، هر چند با عكس العمل تندی رو به رو شود. لذا وقتی منصور از او پرسید: چرا خداوند مگس را خلق كرد؟ فرمود: تا جباران را خوار كند. و به این ترتیب منصور را متوجه قدرت الهی كرد. (7) و آنگاه كه فرماندار مدینه در حضور بنی هاشم در خطبه های نماز به علی علیه السلام دشنام داد، امام چنان پاسخی كوبنده داد كه فرماندار خطبه را ناتمام گذاشت و به سوی خانه اش راهی شد. (8) 

همزیستی و مدارا با مسلمانان 
امام صادق علیه السلام شیعیان را به همزیستی با اهل تسنن دعوت می كرد تا به این طریق هم شیعیان از جامعه اكثریت منزوی نشوند و هم بتوان احكام و اصول شیعی را با ملاطفت به آنان منتقل كرد. از این روی در مدار حق با مسامحه با آنان رفتار می شد، اما این سهل گرفتن هرگز به معنای زیر پای گذاشتن اصول نبود و آن جا كه مسئله اصولی در میان بود، حضرت هرگز تسلیم نمی شد. از جمله در یكی از سفرها، امام صادق علیه السلام به حیره (میان كوفه و بصره) آمد. در آن جا منصور دوانیقی به خاطر ختنه فرزندش جمعی را به مهمانی دعوت كرده بود.
امام نیز ناگزیر در آن مجلس حاضر شد. وقتی كه سفره غذا را انداختند، هنگام صرف غذا، یكی از حاضران آب خواست ولی به جای آن، شراب آوردند، وقتی ظرف شراب را به او دادند، امام بی درنگ برخاست و مجلس را ترك كرد و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ملعون مَن جلس علی مائده یشرب علیها الخمر» (9) ؛ ملعون است كسی كه در كنار سفره ای بنشیند كه در آن سفره شراب نوشیده شود.

امام حتی در مجالس عمومی خلیفه نیز حاضر نمی شد؛ زیرا حكومت را غاصب می دانست و حاضر نبود با پای خود بدان جا برود، زیرا با این كار از ناحق بودن آنان، چشم پوشی می شد و تنها زمانی كه اجبار بود به خاطر مصالح اهم به آنجا می رفت؛ لذا منصور ضمن نامه ای به وی نوشت: چرا تو به اطراف ما مانند سایر مردم نمی آیی؟ امام در پاسخ نوشت: نزد ما چیزی نیست كه به خاطر آن از تو بترسیم و بیاییم، نزد تو در مورد آخرتت چیزی نیست كه به آن امیدوار باشیم. تو نعمتی نداری كه بیاییم و به خاطر آن به تو تبریك بگوییم و آنچه كه اكنون داری آن را بلا و عذاب نمی دانی تا بیاییم و تسلیت بگوییم. منصور نوشت: بیا تا ما را نصیحت كنی. 
امام نیز نوشت: كسی كه آخرت را بخواهد، با تو همنشین نمی شود و كسی كه دنیا را بخواهد، به خاطر دنیای خود تو را نصیحت نمی كند. (10) 

علم امام صادق علیه السلام و اقدامات وی 
آنچه به دوره امامت حضرت امام صادق علیه السلام ویژگی خاصی بخشیده، استفاده از علم بی كران امامت، تربیت دانش طلبان و بنیان گذاری فكری و علمی مذهب تشیع است. در این باره چهار موضوع قابل توجه است: 
الف- دانش امام. 
ب- ویژگی های عصر آن حضرت كه منجر به حركت علمی و پایه ریزی نهضت علمی شد. 
ج- اولویت ها در نهضت علمی. 
د- شیوه ها و اهداف و نتایج این نهضت علمی. 

الف- دانش امام 
شیخ مفید می نویسد: آن قدر مردم از دانش حضرت نقل كرده اند كه به تمام شهرها منتشر شده و كران تا كران جهان را فرا گرفته است و از احدی از علمای اهل بیت علیهم السلام این مقدار احادیث نقل نشده است به این اندازه كه از آن حضرت نقل شده. اصحاب حدیث، راویان آن حضرت را با اختلاف آرا و مذاهبشان گرد آورده و عددشان به چهار هزار تن رسیده و آن قدر نشانه های آشكار بر امامت آن حضرت ظاهر شده كه دلها را روشن و زبان مخالفان را از ایراد شبهه لال كرده است. (11) 
سید مؤمن شافعی نیز می نویسد: مناقب آن حضرت بسیار است تا آنجا كه شمارشگر حساب ناتوان است از آن. (12) 
ابوحنیفه می گفت: من هرگز فقیه تر از جعفر بن محمد ندیده ام و او حتما داناترین امت اسلامی است. (13) 
حسن بن زیاد می گوید: از ابوحنیفه پرسیدم: به نظر تو چه كسی در فقه سرآمد است؟ گفت: جعفر بن محمد. روزی منصور دوانیقی به من گفت: مردم توجه زیادی به جعفر بن محمد پیدا كرده اند و سیل جمعیت به سوی او سرازیر شده است. پرسش هایی دشوار آماده كن و پاسخ هایش را بخواه تا او از چشم مسلمانان بیفتد. من چهل مسئله دشوار آماده كردم. هنگامی كه وارد مجلس شدم، دیدم امام در سمت راست منصور نشسته است. سلام كردم و نشستم. منصور از من خواست سوالاتم را بپرسم. من یك یك سؤال می كردم و حضرت در جواب می فرمود: در مورد این مسئله، نظر شما چنین و اهل مدینه چنان است و فتوای خود را نیز می گفتند كه گاه موافق و گاه مخالف ما بود. (14) 

ب- ویژگی های عصر آن حضرت 
عصر امام صادق علیه السلام همزمان با دو حكومت مروانی و عباسی بود كه انواع تضییق ها و فشارها بر آن حضرت وارد می شد، بارها او را بدون آن كه جرمی مرتكب شود، به تبعید می بردند. از جمله یكبار به همراه پدرش به شام و بار دیگر در عصر عباسی به عراق رفت. یكبار در زمان سفاح به حیره و چند بار در زمان منصور به حیره، كوفه و بغداد رفت. 
با این بیان، این تحلیل كه حكومتگران به دلیل نزاع های خود، فرصت آزار امام را نداشتند و حضرت در یك فضای آرام به تاسیس نهضت علمی پرداخت، به صورت مطلق پذیرفتنی نیست، بلكه امام با وجود آزارهای موسمی اموی و عباسی از هر نوع فرصتی استفاده می كرد تا نهضت علمی خود را به راه اندازد و دلیل عمده رویكرد حضرت، بسته بودن راه های دیگر بود. چنانچه امام از ناچاری عمدا رو به تقیه می آورد. زیرا خلفا در صدد بودند با كوچك ترین بهانه ای حضرت را از سر راه خود بردارند. لذا منصور می گفت: «هذا الشجی معترض فی الحلق »؛ جعفر بن محمد مثل استخوانی در گلو است كه نه می توان فرو برد و نه می توان بیرون افكند. بر همین اساس خلفا در صدد بودند ولو به صورت توطئه، حضرت را گرفتار و در نهایت شهید كنند. حكایت زیر دلیل این مدعی است: 
جعفر بن محمد بن اشعث از اهل تسنن و دشمنان اهل بیت علیهم السلام به صفوان بن یحیی گفت: آیا می دانی با این كه در میان خاندان ما هیچ نام و اثری از شیعه نبود من چگونه شیعه شدم؟ ... منصور دوانیقی روزی به پدرم محمد بن اشعث گفت: ای محمد! یك نفر مرد دانشمند و با هوش برای من پیدا كن كه ماموریت خطیری به او بتوانم واگذار كنم. پدرم ابن مهاجر (دایی مرا) معرفی كرد. 

منصور به او گفت: این پول را بگیر و به مدینه نزد عبدالله بن حسن و جماعتی از خاندان او از جمله جعفر بن محمد (امام صادق علیه السلام) برو و به هر یك مقداری پول بده و بگو: من مردی غریب از اهل خراسان هستم كه گروهی از شیعیان شما در خراسان این پول را داده اند كه به شما بدهم مشروط بر این كه چنین و چنان (قیام علیه حكومت) كنید و ما از شما پشتیبانی می كنیم. وقتی پول را گرفتند، بگو: چون من واسطه پول رساندن هستم، با دستخط خود، قبض رسید بنویسید و به من بدهید. ابن مهاجر به مدینه آمد و بعد از مدتی نزد منصور برگشت. آن موقع پدرم هم نزد منصور بود. منصور به ابن مهاجر گفت: تعریف كن چه خبر؟ ابن مهاجر گفت: پول ها را به مدینه بردم و به هر یك از خاندان مبلغی دادم و قبض رسید از دستخط خودشان گرفتم غیر از جعفر بن محمد (امام صادق عله السلام) كه من سراغش را گرفتم. او در مسجد مشغول نماز بود. پشت سرش نشستم او تند نمازش را به پایان برد و بی آن كه من سخنی بگویم به من گفت: ای مرد! از خدا بترس و خاندان رسالت را فریب نده كه آنها سابقه نزدیكی با دولت بنی مروان دارند و همه (بر اثر ظلم) نیازمندند. 
من پرسیدم: منظورتان چیست؟ آن حضرت سرش را نزدیك گوشم آورد و آنچه بین من و تو بود، باز گفت. مثل این كه او سومین نفر ما بود.
منصور گفت: «یابن مهاجر اعلم انه لیس من اهل بیت نبوة الا وفیه محدث و ان جعفر بن محمد محدثنا»؛ ای پسر مهاجر، بدان كه هیچ خاندان نبوتی نیست مگر این كه در میان آنها محدثی (فرشته ای از طرف خدا كه با او تماس دارد و اخبار را به او خبر می دهد.) هست و محدث خاندان ما جعفر بن محمد علیه السلام است. 
فرزند محمد بن اشعث می گوید: پدرم گفت: همین(اقرار دشمن) باعث شد كه ما به تشیع روی آوریم. (15) 
آری این همه نشان از اختناق و فشاری دارد كه مانع از هر نوع اقدام علیه حكومت وقت می شد، لذا امام به سوی تنها راه ممكن كه همان ادامه مسیر پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام بود، روی آورد و از در دانش و علم وارد شد. 

ج- اولویت ها در نهضت علمی 
حال باید توضیح داد كه در این مسیر حضرت، چه چیزی محتوای این نهضت علمی را تعیین می كرد؟ 
حقیقت این است كه جریان نفاق، خطرناك ترین انحرافی است كه از زمان پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله شروع شده و در آیات مختلفی بدان اشاره شده است، مانند آیات 7 و 8 سوره منافقین. این حركت هر چند در زمان پیامبر نتوانست در صحنه اجتماعی بروز یابد، اما از اولین لحظات رحلت، تمام هجمه های منافقان به یكباره بر سر اهل بیت علیهم السلام فرو ریخت. لذا مرحوم علامه طباطبایی می نویسد: 
هنگامی كه خلافت از اهل بیت علیهم السلام گرفته شد، مردم روی این جریان از آنها روی گردان شدند و اهل بیت علیهم السلام در ردیف اشخاص عادی بلكه به خاطر سیاست دولت وقت، مطرود از جامعه شناخته شدند و در نتیجه مسلمان ها از اهل بیت علیهم السلام دور افتادند و از تربیت علمی و عملی آنان محروم شدند. البته امویان به این هم بسنده نكردند و با نصب علمای سفارشی خود، كوشیدند از مطرح شدن ائمه اطهار علیهم السلام از این طریق نیز جلوگیری كنند. چنانچه معاویه رسما اعلام كرد: كسی كه علم و دانش قرآن نزد اوست، عبدالله بن سلام است و در زمان عبدالملك اعلام شد: كسی جز عطا حق فتوا ندارد و اگر او نبود، عبدالله بن نجیع فتوا دهد،از سوی دیگر مردم از تفسیر قرآن نیز چون علم اهل بیت علیهم السلام محروم ماندند با داستان های یهود و نصاری آمیخته شد و نوعی فرهنگ التقاطی در گذر ایام شكل گرفت. رفته رفته كه قیام های شیعی اوج گرفت و گاه فضاهای سیاسی به دلایلی باز شد، دو نظریه قیام مسلحانه و نهضت فرهنگی در اذهان مطرح شد. چون قیام های مسلحانه به دلیل اقتدار حكام اموی و عباسی عموما با شكست رو به رو می شد، نهضت امام صادق علیه السلام به سوی حركتی علمی می توانست سوق پیدا كند تا از این گذر علاوه بر پایان دادن به ركود و سكوت مرگبار فرهنگی، اختلاط و التقاط مذهبی و دینی و فرهنگی نیز زدوده شود. لذا اولویت در نهضت امام بر ترویج و شكوفایی فرهنگ دینی و مذهبی و پاسخگویی به شبهات و رفع التقاط شكل گرفت. 

د- شیوه ها و اهداف نهضت علمی و فرهنگی 
1- تربیت راویان
از گذر ممنوعیت نقل احادیث در مدت زمان طولانی توسط حكام اموی، احساس نیاز شدید به نقل روایات و سخن پیامبر اكرم، امیرمومنان علیه السلام، امام صادق علیه السلام را وامی داشت به تربیت راویان در ابعاد مختلف آن روی آورد. لذا اینك از آن امام در هر زمینه ای روایت وجود دارد. 
آری، راویان با فراگرفتن هزاران حدیث در علومی چون تفسیر، فقه، تاریخ، مواعظ، اخلاق، كلام، طب، شیمی و ... سدی در برابر انحرافات ایجاد كردند. امام صادق علیه السلام می فرمود: ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت كرده است. پس آنها را از من روایت كنید. (16) 
محمد بن مسلم هم شانزده هزار حدیث از حضرت فرا گرفت. (17) و حسن بن علی وشا می گفت: من در مسجد كوفه نهصد شیخ را دیدم كه همه می گفتند: جعفر بن محمد برایم چنین گفت. (18) 
این حجم گسترده از راویان در واقع، كمبود روایت از منبع بی پایان امامت را در طی دوره های مختلف توانست جبران كند و از این حیث امام به موفقیت لازم دست یافت. 
آری، روایت از این امام منحصر به شیعه نشد و اهل تسنن نیز روایات فراوانی در كتب خود آوردند. ابن عقده و شیخ طوسی در كتاب رجال و محقق حلی در المعتبر و دیگران آماری داده اند كه مجموعا راویان از امام به چهار هزار نفر می رسند و اكثر اصول اربعماءئه از امام صادق علیه السلام است و همچنین اصول چهارصدگانه اساسی كتب اربعه شیعه (كافی، من لایحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار)را تشكیل دادند. 

2- تربیت مبلغان و مناظره كنندگان 
علاوه بر ایجاد خزائن اطلاعات (راویان) كه منابع خبری موثق تلقی می شدند، حضرت به ایجاد شبكه ای از شاگردان ویژه همت گمارد تا به دومین هدف خود یعنی زدودن اختلاط و التقاط همت گمارند و شبهات را از چهره دین بزدایند. هشام بن حكم، هشام بن سالم، قیس، مؤمن الطاق، محمد بن نعمان، حمران بن اعین و ... از این دست شاگردان مبلغ هستند. برای نمونه، مناظره ای از صدها مناظره را با هم می خوانیم: 
هشام بن سالم می گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودیم كه مردی از شامیان وارد شد و به امر امام نشست. امام پرسید: چه می خواهی؟ 
گفت: به من گفته اند شما داناترین مردم هستید، می خواهم چند سؤال بكنم. امام پرسید: درباره چه چیز؟ 
گفت: در قرآن، از حروف مقطعه و از سكون و رفع و نصب و جر آن. 
امام فرمود: ای حمران! تو جواب بده. او گفت: من می خواهم با خودتان سخن بگویم. امام فرمود: اگر بر او پیروز شدی، بر من غلبه كرده ای! مرد شامی آن قدر از حمران سؤال كرد و جواب شنید كه خود خسته شد و در جواب امام كه: خوب چه شد؟ گفت: مرد توانایی است. هر چه پرسیدم، جواب داد. آنگاه به توصیه امام حمران سوالی پرسید و مرد شامی در جواب آن درمانده شد. آنگاه خطاب به حضرت گفت: در نحو و ادبیات می خواهم با شما سخن بگویم. حضرت از ابان خواست با او بحث كند و باز آن مرد ناتوان شد. تقاضای مباحثه در فقه كرد كه امام زرارة بن اعین را به وی معرفی كرد. در علم كلام، مؤمن الطاق، در استطاعت، حمزة بن محمد، در توحید، هشام بن سالم و در امامت، هشام بن حكم را معرفی كردند و او مغلوب همه شد. 

امام چنان خندید كه دندان هایش معلوم شد. مرد شامی گفت: گویا خواستی به من بفهمانی در میان شیعیانت چنین مردمی هستند. امام پاسخ داد. بلی! و در نهایت او نیز در جرگه شیعیان داخل شد. (19) 

3- برخورد با انحرافات ویژه 
امام علاوه بر آن دو حركت اصولی، برای رفع انحرافات ویژه نیز می كوشید، مانند آنچه از مرام ابوحنیفه در عراق گریبان شیعیان را گرفته بود، یعنی مذهب قیاس. 
چون در عراق تعداد زیادی از شیعیان نیز زندگی می كردند و با سنی ها از حیث فرهنگی و اجتماعی تا حدودی در آمیخته بودند، لذا احتمال تاثیرپذیری از قیاس وجود داشت. یعنی یك آفت درونی كه می توانست شیعیان را تهدیدكند، لذا امام در محو مبانی مذهب قیاس و استحسان تلاش كرد. 
مبارزه با برداشت های جاهلانه و قرائت های سلیقه ای از دین نیز در مكتب امام جایگاه ویژه ای داشت و حضرت علاوه بر حركت كلی و مسیر اصلی، به صورت موردی با این انحرافات مبارزه می كرد. از جمله آنها حكایت معروفی است كه با هم می خوانیم: 
حضرت مردی را دید كه قیافه ای جذاب داشت و نزد مردم به تقوا مشهور بود. او دو عدد نان از دكان نانوایی دزدید و به سرعت زیرجامه اش مخفی كرد و بعد هم دو عدد انار از میوه فروشی سرقت كرد و به راه افتاد. وقتی به مریضی مستمند رسید، آنها را به او داد. امام صادق علیه السلام شگفت زده نزد او رفت و گفت: چه می كنی؟ او پاسخ داد: دو عدد نان و دو عدد انار برداشتم. پس چهار خطا كردم و خدا می فرماید: (من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها)؛ هر كس كار بدی بكند كیفر نمی بیند مگر مثل آن را. پس من چهار گناه دارم. 
از طرف دیگر چون خدا می فرماید: (من جاء بالحسنه فله عشرا مثالها)؛ هر كس یك كار نیك انجام دهد، برایش ده برابر ثواب هست. و من چون آن چهار چیز (دو نان و دو انار) را به فقیر دادم، پس چهل حسنه دارم كه اگر چهار گناه از آن كم كنم، 36حسنه برایم می ماند! 
امام در برابر این برداشت و قرائت ناصواب كه بر عدم درك و احاطه كامل به مبانی فهم آیات بنا شده بود، پاسخ داد كه (انما یتقبل الله من المتقین)؛ خداوند كار نیك را از متقین قبول دارد. یعنی اگر اصل عمل نامشروع شد، ثوابی بر آن نمی تواند مترتب باشد.

آری، دوری از منبع وحی و اخبار اهل بیت رسالت، سبب شد مردانی پای به عرصه گذارند و ادعای فضل كنند كه هرگز مبانی فكری قرآن و دین را به خوبی نفهمیده اند و از این روی همواره، خود و پیروانشان را به راه خطا رهنمون می شوند. 
(20) 

پی نوشت ها:

1- بحارالانوار، ج 47، ص 56.

2- همان، ص 59/ «سبحان الله تحلفون علی قوم الا تبیعونهم الا بربح الدینار دینارا ... ثم قال: یا مصادف! مجالده السیوف اهون من طلب الحلال.»

3- وسایل الشیعه، ج 16، ص 488.

4- بحارالانوار، ج 47، ص 54.

5- اعیان الشیعه، ج 1، ص 660. 6- همان، ص 59.

7- تهذیب الكمال، ج 5، ص 92، (یا ابا عبدالله لم خلق الله الذباب، فقال: لیذل به الجبابره)

8- وسایل الشیعه، ج 16، ص 423.

9- فروع كافی، ج 6، ص 268.

10- مستدرك الوسایل، ج 2، ص 438.

11- ارشاد مفید، ص 254.

12- منتهی الآمال، ج 2، ص 139.

13- الامام الصادق و ابوزهره، ص 224/ جامع المسانید، ص 222. 14- منتهی الآمال، ج 2، ص 140.

15- اصول كافی، ج 1، ص 475.

16- رجال نجاشی، ج 1، ص 78 و79/ معجم رجال الحدیث، ج 1، ش 28.

17- رجال كشی، ج 1، ص 386.

18- همان، ص 138 و139.

19- بحارالانوار، ج 47، ص 408.

20- وسایل الشیعه، ج 2، ص 57.

منبع=سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)
http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5852
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 12 شهریور 1397 01:40 ب.ظ

Seriously tons of wonderful data.
cialis 20mg preis cf safe site to buy cialis online cialis daily dose generic generico cialis mexico free generic cialis cialis generico in farmacia cialis uk cialis super kamagra cialis in sconto cialis tadalafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:46 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of forum posts.

buy viagra uk online viagra buy cheapest viagra online is buying viagra online safe viagra cheap uk is it legal to buy viagra online from canada viagra no presc cheap online pharmacy no prescription viagra uk buy online how to get viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:23 ق.ظ

Thank you! A good amount of material!

trusted tabled cialis softabs cialis generico postepay cialis alternative cialis for daily use cialis pills in singapore comprar cialis navarr cialis tablets for sale acheter cialis meilleur pri brand cialis generic where cheapest cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:57 ب.ظ

You expressed it fantastically.
cialis online napol cilas ou trouver cialis sur le net buying brand cialis online buy cialis what is cialis cialis uk we recommend cialis info tadalafil 10 mg cialis taglich
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:08 ب.ظ

Kudos, Loads of knowledge!

cialis price in bangalore cialis pills price each cialis en mexico precio cialis generico in farmacia low cost cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali only here cialis pills cialis wir preise look here cialis cheap canada tadalafilo
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 07:07 ب.ظ
Good way of explaining, and good paragraph to take facts about my presentation subject, which i am going
to present in college.
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:47 ب.ظ

Whoa many of wonderful tips.
buying viagra on line buy viagra online rx. buy viagra online uk can you buy viagra without prescriptions viagra buy can you buy viagra without prescriptions buy kamagra viagra buy viagra at walmart pharmacy prices for viagra buying viagra online from canada
شنبه 18 فروردین 1397 11:30 ب.ظ

Superb info. Thanks!
look here cialis cheap canada walgreens price for cialis achat cialis en itali wow cialis 20 no prescription cialis cheap cialis 5mg billiger cialis per paypa cialis 20mg generic cialis pro are there generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:09 ق.ظ

Amazing stuff. Regards!
get cheap cialis cialis generique female cialis no prescription cialis uk precios cialis peru price cialis wal mart pharmacy cialis daily reviews cialis 5mg prix cialis 5 mg buy cialis 5 mg schweiz
جمعه 4 اسفند 1396 11:11 ب.ظ
چرا بینندگان هنوز هم در هنگام مطالعه در این دنیای تکنولوژیکی از خبرنگاری استفاده می کنند
چیزی در وب قابل دسترسی است؟
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:11 ق.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little research on this.
And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for
him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your web site.
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:54 ق.ظ
What's up, its nice post regarding media print, we all understand media is a wonderful source of information.
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:22 ب.ظ
Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام بر دوستان وخوانندگان عزیز این وبلاگ

لطفا لطفا لطفا برای حل مشکلات وگرفتاریها وشفای همه مریضها بخصوص خوانندگان این وبلاگ وخانوادهاشون ومن حقیر وخانواده ام وازهمه مهمتر برای سلامتی وفرج مولامون صاحب الزمان مهدی حجت ابن الحسن العسکری(عج) یک استغفار از طرف همه مون و یک صلوات بفرستید(باورکنید دعای باهم وبرای هم ودست جمعی زودتر به اجابت میرسه ان شاءالله.باتشکر ************************* بِسمِ اللّه‏ِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ ***اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبِّی‌وَ اَتُوبُ‌ اِلَیْه ***اَللَّهٌُمَّ صَلِّ عَلَی‌مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد ***اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج*** اَللَّهٌُمَّ صَلِّ عَلَی‌مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد

مدیر وبلاگ : سیدمجید جوادی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

دانشنامه عاشورا